COVID-19

Här finns information kring hur vi arbetar under Corona-viruset COVID-19.

Hur arbetar Bemannix under Corona-viruset (Covid-19)?